Image placeholder

Casra Group MMC

CASRA Group MMC 2015-ci ildən etibarən müxtəlif sənayelər

üçün əsasən aşağıdakı istiqamətlər üzrə layihələndirmə,

quraşdırma, mühəndislik və konsaltinq xidmətlərində ən son

texnoloji yeniliklər tətbiq edir:

• Enerji İdarəetmə Sistemlərinin Optimallaşdırılması;

• Texnoloji Proseslərin Avtomatlaşdırılması;

• DCS və SCADA sistemlərinin qurulması;

• GİS və Modelləşdirmə sistemlərin qurulması;

• Böyük Həcimli Verilənlərin Rəqəmsallaşdırılması və

Proqramlaşdırılması və sair.