Image placeholder

TP Engineering MMC

TP Engineering MMC Avropa, Rusiya və Yaxın Şərqdə zavodların yararlılığının optimallaşdırılması layihələri üzrə çalışan və 100-dən artıq çoxdilli mütəxəssislərdən ibarət komandaya malik mühəndislik xidmətləri təminatçısıdır.

Heyətimiz, sənaye üçün hər növ xidmətləri birlikdə təmin edən mühəndislik və İT mütəxəssislərimizdən ibarətdir:

  • AKTİVLƏRİN İDARƏ OLUNMASI: Uzunmüddətli aktivlər üçün həll yolları bütünlüklə ən yaxşı praktika və təcrübəyə əsaslanır;
  • MÜHƏNDİSLİK XİDMƏTLƏRİ: Mühəndislik planı, çertyojların çəkilməsi, təhlil və emissiyanın yoxlanılması xidmətlərinin təmin olunması;
  • TEXNİKİ YARDIM VƏ İŞİN DAYANDIRILMASI XİDMƏTLƏRİ: Texniki yardım və işin dayandırılması xidmətlərinin idarə olunmasında ağır sənayeyə mühüm xidmətlərin təmin olunması;
  • İT HƏLL YOLLARI: Müştərinin tələblərinin qarşılanması üçün yenilikçi proqramların yaradılması.

      E-mail:            office@tp-eng.eu