Image placeholder

Nabucco Memarlıq və İnşaat

«Nabucco Memarlıq və İnşaat» şirkətinin fəaliyyət istiqaməti:
Sənaye, kommersiya və kənd təsərrüfatı təyinatlı tamkomplektli germetik polad binaların layihələndirilməsi, istehsalı, çatdırılması, quraşdırılması və servisi. Bunlara misal olaraq zavod, fabrik, anbar, anqarı, vaqon depoları, biznes mərkəzləri, ticarət obyektləri və s. Avtomatik avtodayanacaq sistemləri. E-poçt: aytac.s@nabucco.az