Image placeholder

"AzerEnerji" ASC

Azərenerji ( Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti (ASC) ) Azərbaycan Respublikasında ən böyük elektrik enerjisi istehsalçısıdır . O, həmçinin ölkənin ən böyük paylayıcı şəbəkə saxlayır [2] regional güc şəbəkələri özəlləşdirilən baxmayaraq. Azərenerji 1996-cı ildə Prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə dövlət səhmdar cəmiyyəti kimi yenidən quruldu Azərenerji aşağıdakı fəaliyyət hidroelektrik stansiyalarının : Mingəçevir Su Elektrik Stansiyası ilə Mingəçevir barədə Kür çayı 2001-ci ildə təmir, 360 MW; [3] [5] Varvara Su Elektrik Stansiyası da Varvara Kür çayı üzərində 16 MW, yenidən qurulması ehtiyacı; [6] Kür çayı üzərində Şəmkir yaxınlığında Şəmkir Su Elektrik Stansiyası , 1982-ci ildə başa çatdırılmışdır, [7] 380 MVt; [5] Yenikənd Su Elektrik Stansiyası , 2000-ci ildə başa çatdırılmış, 150 MVt; [3] Araz Su Elektrik Stansiyası ; və Vayxir. 25 MVt gücündə Füzuli Su Elektrik Stansiyası inşa edilir Fizuli rayonu , Baş Mil kanalının yaxınlığında. [2]
"Azərenerji" elektrik istehsalının böyük hissəsi buxar turbinlərini və ya qaz turbinlərini elektrik enerjisi üçün istifadə olunan yanacaqların , əsasən ağır yanacaq və təbii qazın istifadə edildiyi istilik elektrik stansiyalarında aparılır . Kömürlə işləyən elektrik enerjisi istehsalı 1991-ci ildə dayandırıldı. [8] Azərenerji nə nüvə enerjisi var [8], nə də geotermal istehsal gücü. [9] Azərenerji İstilik Elektrik Stansiyaları bunlardır: yenidən qurulan, təbii qazla işləyən Azərbaycan , 2400 MVt; [10] Şirvan; Şimal Elektrik Stansiyası; [11] Bakı TermoPower Mərkəzi, kogenerasiyayenidən qurulması 2001-ci ildə başa çatdırılmış, 110 MV; [8] Severnaya Qaz Kombinə edilmiş Sikl Elektrik Stansiyası; Babək Elektrik Stansiyası; Astara Elektrik Stansiyası; Şəki Elektrik Stansiyası; Təbii qazla işləyən Xaçmaz Elektrik Stansiyası, 2006, 90 MVt; [12] Naxçıvan Elektrik Stansiyası; Bakı 3 Elektrik Stansiyası, təbii qazla təchiz edilmiş, 2007-ci ildə başa çatdırılmış, 108 MVt; [12] Səngəçal Elektrik Stansiyası; Şahdağ Elektrik Stansiyası; və Sumqayıt Elektrik Stansiyası.
Əlaqə e-poçtu: cv@azerenerji.gov.az